O nás

Společnost pro Lužické hory

Sdružení provádí činnost směřující k zajištění prostředků nezbytných k naplnění uvedených cílů a realizuje projekty orientované na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí, na rozvoj ekologicky šetrného cestovního ruchu, organizaci kulturních, sportovních i společenských akcí, na spolupráci a pomoc v sociální vědomostí všech generací, rozšiřování možnosti účelného trávení volného času mládeže a zprostředkování inflací, zkušeností a kontaktů na mezinárodní úrovni.

Aktivity

  • cílená dlouhodobá i krátkodobá školení
  • semináře a vzdělávací kurzy
  • stáže v ČR i v zahraničí
  • realizace praktických projektů k ochraně životního prostředí, přírody a krajiny
  • realizace projektů v oblasti ekologické výchovy dětí, mládeže i dospělých
  • poradenství pro zemědělské subjektyk ekologickému zemědělství a péči o krajinu ediční
  • krátkodobé dobrovolné akce pro české účastníky, tématická setkání o aktuálních problémech v Lužických horách i celé ČR

Cíle

Cílem sdružení je všestranně podporovat a rozvíjet činnosti a aktivity směřující k trvale udržitelnému rozvoji chráněné krajinné oblasti Lužické hory.Tyto aktivity a činnosti zajišťuje realizací vlastních projektů v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, ekologicky šetrného rozvoje cestovního ruchu, organizací kulturních, sportovních i společenských akcí na lokální, regionální a mezinárodní úrovni a zároveň spoluprací na realizaci projektů ostatních subjektů.Sdružení spolupracuje v zájmu plnění těchto cílů s českými i mezinárodními organizacemi, orgány státní správy a samosprávy, obyvatelstvem na lokální i regionální úrovni, s odborníky.

Stará verze stránek
http://spolecnostlh.cz/index-old.html

eu
lk cil3 cnfb