O projektu

Doba realizace od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

Hlavním cílem projektu je podpora ekologického povědomí a environmentálního vzdělávání s cílem dosáhnout zlepšení informovanosti a tím ekologicky šetrného chování cílových skupin projektu (MŠ, ZŠ – děti i pedagogové, rodiny s dětmi, obyvatelstvo, návštěvníci). Novými cílovými skupinami projektu jsou děti s handicapem – dětské domovy a speciální školy a zařízení a senioři.