Ekovýchovné programy pro MŠ a ZŠ

Co mi řekla kapička vody_03062014

Delfínek Dilo a podmořský svět_06032014

Delfínek Dilo a podmořský svět_06062014

Delfínek Dilo a podmořský svět_11062014

Delfínek Dilo a podmořský svět_12052014

Delfínek Dilo a podmořský svět_19032014

Delfínek Dilo a podmořský svět_24032014

Delfínek Dilo a podmořský svět_25032014

Ekostém louky a pastviny_Motýli_02052014

 

Ekosystém louky a pastviny_Hmyz na louce_15052014

Ekosystém louky a pastviny_Luční květiny_15052014

Les – příběh tří kamarádů_12022014

Les očima skřítků_14052014

Les všemy smysly_20052014

Maskování v přírodě_13062014

Myslivost a ochrana přírody1_29052014

Myslivost a ochrana přírody2_29052014

Na návštěvě v mraveništi_28052014

Odpady_Nemíchej nás_18062014

Výprava za ovečkami_28042014

Zázraky přírody kolem nás_09062014

Houby a jejch lesní biotopy – potravní řetězce v lese_30092014

Houby a jejich zpracování aneb co z nich vařili naše babičky_25092014

Jak se zvířátka připravují na zimu_3010.2014

Jak se zvířátka připravují na zimu_31102014

Kozí příběh – koza a její kamarádi_28112014

Kozí příběh – koza je užitečné domácí zvíře_19112014

Kozí příběh – od mléka po tvaroh_27112014

Lidé a psi – dítě a pes v intervilánu města_24092014

2. a 3. třída

4. a 5. třída

Lidé a psi – pohádky pro nejmenší_23092014

Lidé a psi – střet kultur_11092014

Pečení perníčků a tradiční české vánoce_09112014

Program Hvězda pro Mikuláše_07122014

Vánoce všemi smysly_25112014

Vánoční zvyky a materiál v nich_28112014

Jarní příroda – první jarní květiny_18032015

Jaro v přírodě a jarní svátky_06032015

Netopýři v zimě a na jaře_04032015

Ptačí svět na jaře_16032015

Živočišná říše v zimě a na jaře_06032015