Partneři

Doba realizace od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

Financování projektu: 85% prostředky Evropské unie – Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, 5% státní rozpočet ČR, 10% vlastní zdroje.

logo_neukirchCentrum ochrany přírody Hornolužická pahorkatina (Neukrich)

logo_opsČeské švýcarsko, o. p. s. (Krásná Lípa)