Veřejné zakázky a výběrová řízení

Výzva k podání nabídek na zpracování textu, grafiky, sazby a výroby publikace „Pohádky a pověsti z Lužických hor“, uzávěrka nabídek 30. 8. 2013 v 15.00 hodin na adrese: Společnost pro Lužické hory, Liberecká 395, 463 34  Hrádek nad Nisou

pdf
Výsledek výzvy k podání nabídek

pdf
Výzva k podání nabídek

pdf
Příloha č. 1 – titulní list nabídky

pdf
Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení

pdf
Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo