DBU

Německá spolková nadace pro životní prostředí v Osnabrücku
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)

Německá spolková nadace pro životní prostředí byla založena z iniciativy spolkového ministra financí pana Theo Waigla v roce 1990 s cílem podporovat inovativní projekty v ochraně životního prostředí se zvláštním, ale ne výhradním zřetelem, na podporu malého a středního podnikání.

Úroky ze základního jmění nadace, získané privatizací Salzgitter AG, jsou investovány do podpory ekologických projektů nejen ve Spolkové republice Německo, ale i v zahraničí.

Základní informace o DBU

Dotační témata

Příprava projektů

Monitorovací zprávy a vyúčtování projektů

Kontaktní místo pro ČR, Slovensko a Maďarsko