Dotační témata

Ze zdrojů DBU je možné podpořit široký okruh ekologických projektů ve 13 dotačních tématech, které musí mít jednoznačně pozitivní dopad na životní prostředí. Těmito tématy jsou:

1. Dotační téma: nástroje a kompetence hodnocení udržitelnosti a posílení / podpora povědomí a chování v oblasti udržitelného rozvoje

2. Dotační téma: Udržitelná výživa a udržitelné zacházení s potravinami

3. Dotační téma 3: vývoj, tvorba a akceptování ekologického mobilního spotřebního zboží

4. Dotační téma 4: obnovitelné zdroje energie – podpora decentrálního zásobování teplem, optimalizace stávajících zařízení, redukce negativních vlivů na životní prostředí

5. Dotační téma: stavebnictví přispívající k ochraně klimatu a spotřebě zdrojů

6. Dotační téma: vývoj a obnova / revitalizace stavebních komplexů energeticky a materiálově šetrná

7. Dotační téma: snížení emisí CO2 v energeticky intenzivních odvětvích

8. Dotační téma: efektivní využívání zdrojů inovativními technologiemi

9. Dotační téma: uzavření cyklu a efektivní využívání fosforu a ekokritických kovů

10. Dotační téma: redukce emisí dusíku v zemědělství

11. Dotační téma: integrované koncepty a opatření k ochraně a hospodaření se spodními a povrchovými vodami

12. Dotační téma: ochrana přírody a udržitelné využívání přírody ve využívané krajině a chráněných oblastech

13. Dotační téma: Zachování a zajištění kulturních památek (cenných na národní úrovni) před škodlivými vlivy životního prostředí

Dotační témata v němčině: viz https://www.dbu.de/index.php?menuecms=2505

Dotační témata v angličtině viz https://www.dbu.de/media/140116104631e5tl.pdf

Pokud plánovaný záměr nespadá do 13 uvedených dotačních témat, má ale výrazné efekty v ochraně životního prostředí, je možné jej předložit v rámci volného dotačního tématu 14. Všechny projekty musí mít inovativní a modelový charakter