Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, praktická opatření

Seznámit děti a mládež o fascinujícím světu včel a hmyzu je hlavním cílem projektu. Motivovat veřejnost k ochraně včel a potencionálně ke včelaření je zásadní z důvodu nedostatku mladých včelařů, jak v České republice, tak ve Svobodném státu Sasko. Snahou projektu je vytvořit materiální a personální podmínky pro realizaci ekologických vzdělávacích aktivit pro děti a mládež z předškolních a školních zařízení. Na obou stranách hranice budou pořádány workshopy a další informační a vzdělávací akce pro včelaře, pedagogy a širokou veřejnost, zaměřené na včelařství, včely a ostatní druhy užitečného hmyzu. Včelařství je svou úzkou provázaností s přírodou výborným tématem pro zvyšování celkového ekologického uvědomění dětí, mládeže i dospělých.

Partneři projektu

Lead-partner
Suchopýr o. p. s.
463 31 Oldřichov v Hájích 5
Tel.: +420 482 360 011
www.suchopyr.cz

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (STŘEVLIK)
463 31 Oldřichov v Hájích 5
Tel.: +420 482 360 011
www.strevlik.cz

Společnost pro Lužické hory
Valdov 12
471 25 Jablonné v Podještědí
Tel.:   +420 487 523 344  
www.spolecnostlh.cz

Naturschutzstation Neschwitz
e. V./ Stanice ochrany přírody Neschwitz, o.s.
Park 1
02699 Neschwitz
Tel.: +49 35933 30077
www.naturschutz-neschwitz.de