Aktuality

Dvojjazyčná putovní výstava Lužické a Žitavské hory
„Dva názvy = jedna krajina“

 
Společná dvojjazyčná putovní výstava představuje přírodní a historický vývoj a zajímavosti v Lužických a Žitavských horách.
Výstava přibližuje krajinu Lužických a Žitavských hor, ukazuje vliv lidské činnosti na ní, historický vývoj, osídlení krajiny a lidovou architekturu. Prezentuje také panská sídla, drobné sakrální stavby, církevní památky a přírodní fenomény a připomíná využití přírodního bohatství.
Výstava se koná v rámci projektu „ Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa, který organizuje Společnost pro Lužické hory. Projekt je financován z projektů EU Cíl 3Ziel 3 a Česko - německého fondu budoucnosti.


 
Zweisprachige Wanderausstellung Lausitzer und Zittauer Gebirge
„ Zwei Namen = eine Landschaft“

 
Die zweisprachige Wanderausstellung stellt die natürliche und historische Entwicklung, sowie die Besonderheiten im Lausitzer und Zittauer Gebirge vor.
Die Ausstellung präsentiert die Landschaft des Lausitzer und Zittauer Gebirges, zeigt die Wirkung der Menschen, historische Entwicklung, Besiedlung der Landschaft und Volksarchitektur. Sie stellt auch die Herrschaften, kleine sakrale Bauwerke, kirchliche Denkmäler, Naturphänomene vor und errinnert an die Nutzung der natürlichen Ressourcen.
Die Ausstellung ist im Rahmen des Projektes „Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz in der Euroregion Neiße“ von der Geselschaft für das Lausitzer Gebirge organisiert.
Das Projekt ist aus den Projekten EU Ziel 3cíl3 und aus dem Deutsch-tschechischen Zukunfsfond.
Harmonogram
 

 

O projektu

Cílem projektu je přeshraniční zprostředkování ekologických / přírodovědných informací.

Občané a návštěvníci mají poznat, pochopit a oblíbit si projektové území ve sjednocené Evropě jako přírodní a životní prostor bez hranic.

Zprostředkování odborných informací formou zjednodušenou a lehce pochopitelnou budou občasné i návštěvníci irformováni a upozorněni na ochranu přírody a krajiny.

Partneři projektu

Leadpartner:                        
okres Görlitz
pobočka Zittau
Neustadt 47
02763 Zittau
Okres Görlitz

Partner projektu:
Společnost pro Lužické hory
Valdov 12
Jablonné v Podještědí 471 25
Tel.: 00420 485 108 960
Mobil : 00420 777 216 852
Společnost pro Lužické hory

Extérní partner:
Centrum ochrany přírody Žit.hory
nezisková s.r.o.
Goethestraße 8
02763 Zittau
Centrum ochrany přírody Žit. hory

Projektpartner

Landkreis Görlitz

Gesellschaft für das Lausitze Gebirge

Obsah projektu


Přednáška  04.9.2012

Přednáška  13.9.2012

Přednáška  25.9.2012
Vydání naučných publikací / Herausgabe von den polulärwissenschaftlichen Publikationen  Doprovodná práce s veřejností / Begleitende Öffentlichkeitsarbeit - přednášky
- cykloexkurze a celodenní exkurze     s odborným vedením
- vydání společného přírodovědného       kalendáře
- putovní výstava

Přeshraniční naučná stezka Jablonné v Podještědí - Lückendorf / Grenzüberschreitender Lehrpfad Jablonné v P. - Lückendorf

 Publicita k projektu / Publizität

Inhalt des projektes

Herausgabe von populär-wissenschaftlichen Publikationen in deutscher und tschechischer Sprache

Begleitende grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit in Form von

 - Vorträgen und Exkursionen für die 
Öffentlichkeit
 - Geführte Radtouren und Ganztagswanderungen
- Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder
 - Herausgabe eines gemeinsamen Naturkalenders
 - Gestaltung einer gemeinsamen Wanderausstellung

Lehrpfad Jablonné v Podještědí – Lückendorf

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Projekt (Publizität)