kontakty
Společnost pro Lužické hory
  • Adresa: Valdov 12, 471 25  Jablonné v Podještědí
  • Poštovní adresa: Liberecká 395, 463 34  Hrádek nad Nisou
  • IČO: 266 34 805
  • Tel.: 482 758 947
_____________________________________________________________________
             r.cermanova@gmail.com
         -  "Fascinující svět včel a hmyzu, osvěta, praktická opaření"
              splh3@centrum.cz

         -   (UDRŽITELNOST)"Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa"
              splh1@centrum.cz

         -  "ZŠ Hrádek n.N. - technické, přírodovědné obory a řemesla"
              splh4@centrum.cz

         -   (UDRŽITELNOST)"Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a              trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a
             Lužických horách"
             splh2@centrum.cz

         -  "Ekologická výchova pro všechny generace"
              splh6@centrum.cz