workshopy pro pedagogy  
Zahrada v MŠ - prostor pro vlastní tvorbu
!! P O Z V Á N K A   Z D E!!


Prožitková přírodní pedagogika

Workshop „ Naučná stezka Putování skřítka
Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem“
25.11.2010 - MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí

Workshop je určen pro pedag. pracovníky v MŠ a na 1.stupni ZŠ,
vychovatele či koordinátory volnočasových aktivit

Program workshopu :
 • 9.00 – 9.30 - úvod do projektu a křest pracovních listů a CD-romu,krátká prezentace spolupráce MŠ Studánka a Kindertagesstätte„Zwergenhäuser“ Lückendorf
 • 9.30 – 10.30 - představení pracovních listů v tištěné a počítačové podobě a ukázky pracovních listů pro prožitkové aktivity s dětmi v různých přírodních prostředích rybník, potok, louka, les a zahrada) v různých ročních obdobích
 • 10.30 – 10.45 – občerstvení (zajištěno)
 • 10.45 – 12.15 - metodický návod pro práci s dětmi a vlastní práce s pracovními listy
Na závěr dostane každý účastník pracovní listy v tištěné podobě a na CD-romu a jednu publikaci jako inspiraci pro práci s dětmi zdarma!!

 - DEUTSCH

 - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Tradiční péče o krajinu v teorii a praxi II.

Workshop „Lesní hospodaření v Lužických a Žitavských horách“
sobota 17.7.2010

Průvodce:
Alexander Hrozek, Správa CHKO Lužické hory, lesní hospodář
 
Start:
10.00 pěší hraniční přechod u rašeliniště Brazilka, Dolní Světlá (nebo z německé strany Waltersdorf, Rübezahlbaude
 
Obsah:
Luž – plochy po kalamitě (imisní poškození) a nové obhospodařování
Kozí hřbety - 1. zóna CHKO Lužické hory – přírodě blízké lesy, výsadby tisu
Pěnkavčí vrch - 1. zóna CHKO Lužické hory
 
Cestou:
informace k CHKO Lužické hory, nároky na lesní hospodářství v různých zónách CHKO, pozitivní příklady  
 
Konec:
kolem 15.00 hodin
 
 Workshop „Lesní hospodaření v Lužických a Žitavských horách“
neděle - 18.7.2010
 
Průvodce:
paní Bültemeyer, lesní závod města Žitava
 
Start:
9.30 u lesní správy Eichgraben (Adresa: Forstweg 10)
 
Obsah:
Lesní hospodářství, lesní hospodářské plány, druhy stromů a možnosti využití, elsní biotopy, škůdci a kalamity
 
Cestou:
ekologické základy, zapomenutá místa a další
 
Konec:
16.00 hodin

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Tradiční péče o krajinu v teorii a praxi

 Workshop „Hospodaření na loukách“
19.6.2010 - teoretická část

Místo:       
Tierpark Zittau / ZOO Görlitz – Käferkabinett / kabinet brouků, Weinaupark Zittau

Referent:   
Dipl. Ing. Mike Krüger
 • 10.00 Uvítání účastníků
 • 10.30 Úvod do druhové pestrosti luk v Lužických a Žitavských horách           (představení typických druhů rostlin a typů horských luk v kontextu historického vývoje a osídlení regionu)
 • 11.30 Oběd
 • 12.30 Odborné hospodaření na loukách I.(tradiční a moderní techniky a metody hospodaření na loukách ve středohořích)
 • 14.00 přestávka
 • 14.30 Odborné hospodaření na loukách II. (Saská směrnice pro hospodaření na trvalých travních porostech – cíle a vhodné metody hospodaření)
 • 16.00 Závěrečná diskuze
 Účastníci mají možnost zdarma přenocovat v Tee-pee – Campu v ZOO (spací pytel a karimatku s sebou) a strávit večer u táboráku. Přenocování prosím nahlásit.

 Večer 19.06.2010 se v ZOO Žitava koná „Noc světlušek“ se zajímavými přednáškami a stínovým divadlem. Zveme všechny potenciální zájemce.
 
 Workshop „Hospodaření na loukách“
20.6.2010 - praktická část

Místo:        
ZOO Žitava – louky  (holínky s sebou!) – sraz u vchodu do ZOO

Referent:
Dipl.-Ing. Andreas Jedzig
  9.00 Teoretický úvod, proškolení BOZP
  9.30 Praktická péče o louky I. (vysvětlení a ukázka techniky kosení, práce s motorovou pilou, kosou a.j. odzkoušení technik a pracovních kroků
10.30 Přestávka
11.00 Praktická péče o louky II. (samostatné vyzkoušení kosení kosou pod odborným dohledem, obacení sena, tvorba kup – následné práce po kosení)
13.30 Závěrečná diskuze Účast na akci je zdarma, včetně stravování, tlumočení zajištěno, počet účastníků omezen.
Závazné přihlášky posílejte na přiloženém formuláři: k.tschiedel@hs-zigr.de

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Prožitková a lesní pedagogika

25.5.2010
 

Místo:       
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, Oldřichov v Hájích   
 • 10.00 – 10.45 Základy prožitkové a lesní pedagogiky                            (Walter Berenz, Statthaus e.V., Görlitz)
 • 11.00 – 11.45 Lesní MŠ v Görlitz - všední den v lesní MŠ a vzdělávací plán (Yvonne Scheck, Statthaus e.V., Görlitz)
 • 12.00 – 13.00 Oběd
 • 13.00 – 13.45 Projekt „Strom je můj kamarád“ Ekologická výchova ve školním vzdělávacím plánu (Katharina Klauer, Saská zemská nadace pro přírodu a ŽP)
 • 14.00 – 14.45 První model lesní MŠ v ČR v rámci Dětského klubu Šárynka (Tereza Vošáhlíková, Ekodomov Praha)
 • 14.45 - 15.00 Závěrečná diskuze
Pořadatel:
 - Společnost pro Lužické hory, Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
 - Středisko ekologické výchovy LK, 463 31 Oldřichov v Hájích 5, www.strevlik.cz
   
Workshop včetně tlumočení, občerstvení je pro účastníky zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem přihlásit (viz. přihláška níže) nebo telefonicky 487 523 344

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA