stipendijní program německé spolkové nadace pro životní prostředí pro střední a východní evropu (moe-austauschstipendienprogramm der dbu)

pro absolventy českých vš

O programu
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí.
Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele.
Seznam nabídek stipendijních míst je také na http://www.dbu.de/618.html
(Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).

Výše stipendia: 1060 € měsíčně
Zahájení stipendia: zpravidla únor
DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady na pojištění, související s pobytem v SRN i na přípravný jazykový kurz němčiny.

Podmínky, které musí splnit uchazeč o stipendium:
 • absolvent VŠ v ČR
 • státní příslušník ČR
 • trvalé bydliště v ČR
 • v době podání přihlášky o stipendium je mladší 30ti let
 • nadprůměrné závěrečné známky (dobrý až velmi dobrý)
 • titul (Master, Magister, Ing.; bakalář není dostačující)
 • studium dokončil před méně než 3 roky
 • záměr, kterému se chce uchazeč v rámci stipendia věnovat musí být ekologické téma, aktuální z pohledu ČR nebo EU
 • znalosti německého jazyka, které musí prokázat min. měsíc před zahájením stipendia např. potvrzením z jazykového oddělení VŠ, jazykové školy
 • podání přihlášky do stipendijního programu v německém nebo anglickém jazyce
 • v případě vyzvání ze strany DBU k osobnímu pohovoru, prezentace tématu v německém nebo anglickém jazyce
 • německý projektový partner nebo hostitelská organizace nemusí být určena v termínu podání přihlášky

Pokud uchazeč tyto podmínky splní, zaregistruje se v elektronickém systému podávání přihlášek a přihlášku zpracuje v tomto systému včetně všech požadovaných příloh
http://www.dbu.de/1461.html/