Německá spolková nadace pro životní prostředí v osnabrücku (deutsche bundesstiftung umwelt-dbu)

dotační oblasti

Oblast 1
Ekotechnologie
Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty
Koncipování, vývoj a modelové využití metod, technologií, produktů a služeb, příznivých životnímu prostředí a zdraví představuje pro malé a střední podniky všech oborů významný přínos k zajištění perspektivního vývoje poptávky. V této souvislosti by měla následovat orientace od následné ochrany životního prostředí, řešící již vzniklé problémy a zátěže k preventivní ochraně životního prostředí, která řeší potenciální ekologické problémy před jejich vznikem, popř. minimalizaci negativních dopadů na ŽP. Ochrana ŽP by se měla stát součástí plánovacích, výzkumných a vývojových procesů v malých a středních podnicích všech hospodářských oblastí.
Tato dotační oblast se orientuje na aktuální potřebu hospodářství a řemesel. Je určena pro všechny subjekty, nezávisle na oblasti činnosti, zvláště pro malé a střední podniky. Hlavní oblasti aktuální poptávky, stejně jako střednědobého vývoje jsou v následujících oblastech: stavební hmoty a materiály, chemie, tisk&papír, elektro, automobily, barvy&laky, slévárny&kovy, domácí spotřebiče, chlazení&klima, keramika, lepidla&rozpouštědla, plasty, potraviny, strojírenství, textil&vlákna, technologie povrchů, nové materiály.
Vývoj inovativních, zdraví a životnímu prostředí příznivých procesů, technologií a produktů – efektivní využívání energie, minimalizace vzniku odpadů a emisí, ochrana ovzduší, omezení přesunu ekologického zatížení do jiných oblastí – jsou prioritou pro dotace. Dotační prostředky mají pomoci především středním podnikům v zahájení změny a minimalizovat technická a ekonomická rizika při realizaci. Aktivity v oblasti vývoje mohou být kooperací s ostatními partnery.
Především v projektech výzkumu a vývoje s vynikajícími výsledky je možné podpořit rychlou a efektivní realizaci výsledků v praxi prostřednictvím podpory opatření/aktivit s prokazatelnými pozitivními efekty na ŽP i propojením výsledků výzkumu s realizací v praxi.
 
Dotační témata:
 1. ekologicky a zdraví příznivé produkty
Zboží a produkty denní spotřeby se zvláště ekologickými a zdraví příznivými vlastnostmi, které nejsou běžnými mají ve všech fázích, od plánování, vývoje, přes výrobu, spotřebu a likvidaci, způsobovat minimální zatížení ŽP a ovzduší.
V rámci nového vývoje nebo pokračujícího vývoje inovativních produktů mohou být podpořeny hlavně následující projekty:
 • zpracování, vývoj a optimalizace ekologicky příznivých produktů a jejich alternativ včetně nezbytných metod/procesů,
 • vývoj nového látkového zhodnocení produktů a průmyslových odpadů z výroby na zvláště vysoké úrovni.
 
 1. ekologicky a zdraví příznivé metody/procesy
Podpořeny mohou být projekty integrované ochrany ŽP, tedy projekty, které jsou orientovány na:
 • ekologicky a zdraví příznivé technologie zpracování surovin, výroby polotovarů a hotových výrobků,
 • prevenci a signifikantní minimalizaci vzniku emisí, odpadů a škodlivých látek, např. uzavřením procesních a výrobních látkových toků,
 • náhradu konvenčních surovin, pomocných látek a výrobních surovin ekologicky šetrnými látkami,
 • racionální využití zdrojů a zvýšení efektivity při přeměně, dopravě a využití surovin,
 • pokles zdravotního rizika ve výrobním procesu, ve využívání produktu nebo při opětovném zhodnocování.  
Dále mohou být podpořeny inovativní projekty v oblasti aditivních ekotechnologií tam, kde pouze systém integrované ochrany ŽP ve výrobním procesu není k minimalizaci škodlivých emisí z výroby dostačující.
Zde především projekty:
 • zvláštní způsoby minimalizace emisí hluku,
 • vývoj a odzkoušení nových, vysoce účinných systémů čištění vzduchu,čištění silně znečištěných odpadních vod inovativní kombinací metod.